Priecājamies un lepojamies, ka “Dobeles dzirnavnieks” saņēmis atzinību kā Ģimenei draudzīga darbavieta!

Lielai sabiedrības daļai darbā pavadītais laiks aizņem nozīmīgu dzīves daļu, tādēļ rūpēs par savu komandu AS “Dobeles dzirnavnieks” ir ieviesis vairākas darbinieku atbalsta sistēmas dažādām dzīves situācijām, kā arī ir veicis nozīmīgu ieguldījumu Dobeles un apkārtnes sabiedriskajā dzīvē, atbalstot bērnu un jauniešu sporta un kultūras aktivitātes kā arī pilnveidojot vidi kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai.

Lai uzņēmums iegūtu papildu zināšanas un resursus turpmākiem uzlabojumiem un saņemtu savas pozitīvās ietekmes novērtējumu, tika iesniegts pieteikums darba vides izvērtējumam. Pēc neatkarīgu ekspertu vērtējuma AS “Dobeles dzirnavnieks” saņēma Sabiedrības integrācijas fonda statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Mēs lepojamies ar šo vērtējumu un arī turpmāk veicināsim un uzlabosim gan darbinieku, gan mūsu sabiedrības labklājību.